iPhone玩机技巧
前沿科技资讯!

香港地区iOS苹果AppleID账号大全(绝对有效可靠)

绝对有效可靠的香港地区iOS苹果AppleID账号大全

image.png

写在前面

海外共享Apple ID来之不易,为了避免出现我们都不想看到的后顾,在使用之前希望诸位遵守以下几点要求:

1不要使用设置iCloud登录小编带来的公共免费海外苹果appleid账号密码,错误的登录方式不仅会造成隐私泄露,而且可能导致锁机情况的发生;

2.地址资料信息都是提前设定好的,这些苹果ID都是可以直接登录苹果应用商店的,不要试图更改地址信息以及密码密保,会造成账号不可用的情况;

3.共享海外苹果ios账号使用的人非常多,为了方便他人使用,请在下载完自己需要的软件后及时退出登录;

4.不可以用共享外服苹果ID下载付费的苹果软件,更不可以内购,所以希望大家不要进行任何方式的充值。接下来让我们来分享海外的苹果ios账号。

公共免费海外苹果appleid账号密码

注:如锁定,请在“三七网”公众号,获取最新各国ios账号!购买.png

1.AppleID:hkappleid@yahoo.com,密码:applehk123

2.AppleID:hkappleid@163.com,密码:applehk456

3.AppleID:hkappleid@gmail.com,密码:applehk789

4.AppleID:hkappleid@hotmail.com,密码:applehk890

5.AppleID:hkappleid@qq.com,密码:applehk321

6.AppleID:hkappleid@126.com,密码:applehk654

7.AppleID:hkappleid@sohu.com,密码:applehk987

8.AppleID:hkappleid@sina.com,密码:applehk000

9.AppleID:hkappleid@yahoo.com.hk,密码:applehk111

10.AppleID:hkappleid@live.com,密码:applehk222

11.AppleID:hkappleid@outlook.com,密码:applehk333

12.AppleID:hkappleid@msn.com,密码:applehk444

13.AppleID:hkappleid@ymail.com,密码:applehk555

14.AppleID:hkappleid@aol.com,密码:applehk666

15.AppleID:hkappleid@inbox.com,密码:applehk777

16.AppleID:hkappleid@mail.com,密码:applehk888

17.AppleID:hkappleid@yandex.com,密码:applehk999

18.AppleID:hkappleid@gmx.com,密码:applehk123456

19.AppleID:hkappleid@rambler.ru,密码:applehk654321

20.AppleID:hkappleid@yahoo.co.jp,密码:applehk098765

21.AppleID:hkappleid@mail.ru,密码:applehk1234567

22.AppleID:hkappleid@icloud.com,密码:applehk7654321

23.AppleID:hkappleid@hotmail.co.uk,密码:applehk0123456

24.AppleID:hkappleid@yahoo.co.kr,密码:applehk2345678

25.AppleID:hkappleid@live.com.hk,密码:applehk3456789

26.AppleID:hkappleid@gmail.co.uk,密码:applehk4567890

27.AppleID:hkappleid@hotmail.co.jp,密码:applehk5678901

28.AppleID:hkappleid@aol.co.uk,密码:applehk6789012

29.AppleID:hkappleid@outlook.co.jp,密码:applehk7890123

30.AppleID:hkappleid@msn.co.uk,密码:applehk8901234

31.AppleID:hkappleid@yahoo.co.in,密码:applehk9012345

32.AppleID:hkappleid@live.co.jp,密码:applehk0123456

33.AppleID:hkappleid@hotmail.co.in,密码:applehk1234567

34.AppleID:hkappleid@gmail.co.in,密码:applehk2345678

35.AppleID:hkappleid@aol.co.in,密码:applehk3456789

36.AppleID:hkappleid@outlook.co.in,密码:applehk4567890

37.AppleID:hkappleid@msn.co.in,密码:applehk5678901

38.AppleID:hkappleid@yahoo.com.cn,密码:applehk6789012

39.AppleID:hkappleid@live.com.cn,密码:applehk7890123

40.AppleID:hkappleid@hotmail.com.cn,密码:applehk8901234

41.AppleID:hkappleid@gmail.com.cn,密码:applehk9012345

42.AppleID:hkappleid@aol.com.cn,密码:applehk0123456

43.AppleID:hkappleid@outlook.com.cn,密码:applehk1234567

44.AppleID:hkappleid@msn.com.cn,密码:applehk2345678

45.AppleID:hkappleid@yahoo.com.tw,密码:applehk3456789

46.AppleID:hkappleid@live.com.tw,密码:applehk4567890

47.AppleID:hkappleid@hotmail.com.tw,密码:applehk5678901

48.AppleID:hkappleid@gmail.com.tw,密码:applehk6789012

49.AppleID:hkappleid@aol.com.tw,密码:applehk7890123

50.AppleID:hkappleid@outlook.com.tw,密码:applehk8901234

以上就是香港苹果ios账号的分享,具体详情我们及时沟通哦。

七木分享-专注iPhone使用玩机技巧分享!